top of page
  • Foto van schrijverKristian Esser

SXSW gaf mij nieuwe inzichtenIk vraag me al een tijdje af of ik mijn parameters moet aanpassen om te beoordelen of een toepassing of technologie nog steeds met de tijd meegaat. In mijn werk moet ik de ontwikkeling voortdurend volgen om een referentiemodel voor mijn klanten te creëren. Ik moet kunnen identificeren waarom een bepaalde technologie beter is dan een andere, duurzamer of gewoon intelligenter


Ik ben optimistisch wanneer het gaat over technologie. Probeer zeker realistisch te blijven over de voor en nadelen en besef dat de nadelen vaak veroorzaakt zijn door wie de technologie gebruikt en niet door de intrinsieke waarde van de technologie. Wij mensen hebben aan de ene kant de uitdaging om de complexiteit van de wereld beter te moeten begrijpen en beheersen, en aan de andere kant de wil om die complexiteit terug te willen brengen naar eenvoud. In beide gevallen kan technologie het instrument zijn.


Wanneer je technologie als oplossing aanwijst komt vaak een gevoel van ubercontrole bovendrijven. Ik heb het woord Technolisme vaker gebruikt en net als Suveillance Capitalism waarschuwen deze termen ons. Willen we afhankelijk zijn van technologie?


Toch heb ik het gevoel dat technologie wel gaat helpen. De grote problemen van de wereld, en dus complexe problemen, overschaduwen de kleinere individuele belangen. Het ze willen oplossen heeft de wetenschap enorm in beweging gekregen. Universiteiten en wetenschappers hebben het vinden van oplossingen voor klimaat, energie, voedsel, overbevolking hoog op de agenda staan. Nu technologie op het moleculair niveau is beland is de verbinding tussen mens en technologie niet meer weg te denken. We moeten er mee dealen, dus moeten we die ook goed begrijpen.

Ik realiseer me daarom dat er naast de te verwachte parameters die we handhaven om technologie te meten en beoordelen, nu ook universele waarden zijn die meewegen. Om een voorbeeld te geven, de waarden die wij in 1980 aan een bedrijf hebben toegekend, zijn veel minder sociaal dan nu, bijna 40 jaar later.

In mijn zoektocht naar nieuwe waarden kwam terecht bij SXSW.


SXSW is het festival dat jaarlijks wordt georganiseerd in Austin, Texas. Een festival dat ontwikkelingen op drie gebieden belicht. Interactie, muziek en films. In hun manifest is te lezen:

“Founded in 1987 in Austin, Texas, SXSW is best known for its conference and festivals that celebrate the convergence of the interactive, film, and music industries.”

Tijdens dit festival benoemen ze elk jaar winnaars in de verschillende categorieën, een deel van de winnaars van de SXSW 2019 INTERACTIVE INNOVATION AWARDS heb ik bestudeerd om de universele waarden anno 2019 uit te halen.

Door te zoeken, onderzoeken, omkeren, uitlijnen, opnieuw samenstellen ben ik gekomen tot vier hoofdrichtingen: Earth, Human, Biology, Economy.Earth Nooit eerder zijn we zo bewust geweest dat de wereld waarin we leven gekoesterd moet worden.


Human

We bevinden ons op een belangrijk keerpunt waarop de problemen in de wereld meer dan ooit iedereen aangaan.


Biology

Technologie en biologie beginnen raakvlakken te krijgen.


Economy

We realiseren ons dat we nieuwe economische modellen kunnen maken.


Waarden Op deze vier richtingen kunnen vervolgens waarden worden toekent om een analyse te maken. Dit model helpt me te begrijpen of nieuwe technologieën of applicaties die ik tegenkom aansluiten op mijn hoofdrichtingen.

Ik heb een diagram gemaakt dat de analyse in deze vier richtingen illustreert, en die op hun beurt verdiept met twee waarden per richting.


Earth Grow nature

Als de intentie er is om bij te dragen aan het herstel van de planeet.

Produce smarter

Als de dynamiek er is die ertoe leidt dat het goed op een duurzamere manier of met een minder zware milieu-impact wordt geproduceerd.


Human

Help minorities

Als je minderheden wilt bereiken en helpen.

Improve life

Wanneer het leven van mensen kan worden verbeterd.


Biology

Enhance humans

Als er technologieën zijn die menselijke mogelijkheden uitbreiden.

Connect feelings

Als wij in staat worden gesteld om via emoties verbinding te maken met technologie of met andere mensen.


Economy

Disrupt

Als nieuwe economische vormen worden geïntroduceerd die bestaande kunnen vervangen.

Reshape economy

Als bestaande systemen kunnen worden verbeterd.


Hoe gebruik je het model?

Per item dat je wil analyseren ga je cijfers geven van 0 tot 5 op alle waarden die hierboven zijn benoemd. De resultaten plot je op het diagram waardoor het groene vlak ontstaat.


Hier zie je een voorbeeld van een van de sites die ik heb gebruikt.Voor elke site die ik analyseerde, maakte ik een diagram met de gevonden waarden.Uitgaande van de veronderstelling dat in dit geval N = 1 (alleen ik gaf de waarden aan de winnende sites van SXSW), is het belangrijk om vast te stellen dat hoe meer mensen de sites beoordelen, hoe beter het resultaat van de analyse wordt.

Om mensen te vragen mee te doen aan je onderzoek is het heel eenvoudig om een Google Form te maken met de waarden er in verwerkt en die door te sturen klaar om te worden ingevuld.


Dit is het eindresultaat van mijn analyse.Hier zien we dat de winnende sites op SXSW applicaties of technologieën gericht zijn op de richting 'Human' met een accent op de waarde 'Improve life'.

Hoe dit model te gebruiken?


Begrijpen

Het model kan worden gebruikt om te begrijpen of een toepassing of technologie overeenkomt met de kernwaarden. Zoals reeds vermeld, zijn deze het resultaat van een analyse van wat er op dit moment speelt.


Checken

Het model kan ook worden gebruikt om te zien of de basiswaarden van een bedrijf overeenkomen met hun producten.


Inschatten

Om te zien of een serie technologieën of applicaties binnen de vastgestelde waarden vallen.


Dit helpt om overzicht te krijgen. Hoewel in het algemeen de intuïtie ons onmiddellijk vertelt wat goed en wat niet goed is, helpt een grafische weergave om het beter inzichtelijk te krijgen. 

Soms wordt ik gevraagd om deel te nemen aan een jury waar een goed overzicht best handig is voor de beoordeling. Dan zou dit model een oplossing kunnen zijn. 

Ook voor in presentaties naar je team kun je dit gebruiken. Het geeft in een oogopslag een goed beeld van waar je staat ten opzicht van je concurrenten. Door je eigen producten een rood diagram te geven zie je direct waar je staat.


Laat me weten als je gebruik van dit model wilt maken. Ik gebruik Google Presentaties om de resultaten te verwerken. Als je het mij laat weten > kristian@misterharder.com, dan stuur ik het linkje direct door. Gebruik het zoals je wilt en wees zo vriendelijk om de ‘credits’ in je afbeeldingen te laten.

Succes.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page